Wysokie Mazowieckie

W Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Jagiellońskiej stoi murowana kapliczka z drugiej połowy XIX wieku. Wewnątrz znajduje się rzeźba św. Jana Nepomucena wykonana z drewna.Późnobarokowa bielona rzeźba św. Jana Nepomucena z II połowy wieku XVIII. Wzrok skupiony na krucyfiksie trzymanym a prawym przedramieniu. Lewa ręka pusta, może kiedyś była w niej palma? Biret, precyzyjnie oddane szaty i bardzo sroga mina. Rzeźba znajduje się w nowszej, przydrożnej kapliczce z II połowy wieku XIX. Stoi przy mostku, niedaleko kościoła i starej plebanii, na zakręcie drogi i tuż koło mastku na Broku. W lecie 2013 roku figury nie było w kapliczce, która była w trakcie gruntownego remontu. Niestety otoczenie obiektu zmieniło sie na niekorzyść, jest tu wielki parking, a chodniki wyłożono kostką bauma [źródło]

O historii kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Jana Chrzciciela można przeczytać tu [klik]
Adnotacja:
 • kapliczka z rzeźbą świętego Jana Nepomucena; 
 • lokalizacja: Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie; 
 • data wykonania fotografii: 18.03.2021 r.

Gaj

Niedaleko często odwiedzanego przeze mnie Ciechanowca stoi na zupełnym odludziu jedna z najpiękniejszych (wedłud mnie) kapliczek.Przy drodze Ciechanowiec-Perlejewo stoi piękna bielona murowana kapliczka kryta gontem, z niebieskim półokrągłym oknem z drewnianą polichromowaną rzeźbą Jana N. Fotografia tego obiektu znalazła się w folderze wystawy "Jan Nepomucen święty przydrożny" [źródło]
Po kilku dniach wróciłam, aby zobaczyć kapliczkę w dziennym oświetleniu.

Adnotacja:
 • kapliczka z rzeźbą świętego Jana Nepomucena; 
 • lokalizacja: Gaj, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie; 
 • data wykonania fotografii: 17. i 20.03.2021 r.

Ciechanowiec

W Ciechanowcu bywam często, ale nie miałam, jak do tej pory, szczęścia do Nepomuków.
W tutejszym kościele Św. Trójcy jest ołtarzowa rzeźba JN. Drewniana, polichromowana na biało i złoto... [źródło, czytelne fotografie] 


Z powodu mroku ładniej wyszedł na fotografiach sam kościół niż jego wnętrze.Przed kościołem stoi pomnik księdza Krzysztofa Kluka. Z jego życiorysem można się zapoznać na stronie parafii w zakładce pt. "Kapłan katolicki, przyrodnik, ekolog – propagator racjonalnej gospodarki leśnej".W Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka (skansenie) w Ciechanowcu, które to miasto jest granicznym grodem Mazowsza, przechowuje kamiennego Nepomuka z Drewnowa-Łubów (gm. Boguty-Pianki, pow. Ostrów Mazowiecka) z XIX wieku. Głowa jest rekonstruowana. Był obecny na wystawie "Święty Przydrożny" [źródło, fotografie rzeźby]

W opracowaniu Kazimierza Uszyńskiego pt. "Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu" zawarty jest  "Plan zagospodarowania zespołu Muzeum w Ciechanowcu", gdzie pod numerem 19. widnieje "Piaskowcowa figurka Św. Jana Nepomucena". [źródło]

Podczas wizyty w skansenie nie udało mi się odnaleźć rzeźby. Niestety nikt z pracowników nic nie wiedział na jej temat.

W Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka (skansenie) przechowuje się fragmenty cokołu, z herbem rodu Ossolińskich – Toporem, pochodzące z pomnika Jana N. z 1728 roku, który stał przy grobli na Nurcu na Ruskiej Stronie, czyli lewobrzeżnej części miasta... [źródło]

Praktycznie wszystkie z nielicznych podlaskich kamiennych Nepomuków z XVIII w. są fundacji magnackiej. Najstarszy był św. Jan ufundowany w 1728 r. w Ciechanowcu przez Ossolińskich. Zachowało się po nim tylko zwieńczenie cokołu przechowywane w ciechanowieckim Muzeum Rolnictwa. [źródło]

Zwieńczenia cokołu też nie udało mi się odnaleźć.

Adnotacja:
 • rzeźba świętego Jana Nepomucena w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, rzeźba świętego Jana Nepomucena oraz cokół pochodzący z pomnika w Muzeum Rolnictwa; 
 • lokalizacja: Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie; 
 • data wykonania fotografii: 18.03.2021 r.

Wólka Panieńska

Wieś położona obecnie we wschodniej części gminy Zamość. Po raz pierwszy została wzmiankowana w 1780 r. pod nazwą Panieńskie - wraz z Jatutowem określana jako uposażenie klasztoru klarysek w Zamościu. W następnych dziesięcioleciach nazwa wsi występowała wprawdzie w różnych formach, zawsze jednak uwzględniających byłe właścicielki, czyli „panny” klaryski czy szarytki. Już w 1811 r. wykazana została po raz pierwszy jako Wólka Panieńska, a następnie w roku 1862 i 1893, jednakże w 1948 r. znowóż użyto nazwy Panieńskie. Pod rokiem 1911 wspomina się nawet o Kolonii Wólka Panieńska, liczącej zaledwie 6 gospodarstw chłopskich.


Początków obecnej wioski o nazwie Wólka Panieńska można doszukiwać się już na przełomie XVII i XVIII wieku, gdy wdowa-ordynatowa Anna z Gnińskich Zamoyska darowała klaryskom zamojskim wieś Jatutów z folwarkiem oraz pewne grunty sąsiedniej wsi Kalinowice. Właśnie te ostatnie grunty z czasem przyjęły nazwę Panieńskich, przez długi czas nie stanowiąc jakiejś wyodrębnionej osady typu wiejskiego. Wówczas istotniejszą rolę odgrywał tu jedynie miejscowy folwark, rozwinięty w końcu XIX stulecia.


Po roku 1866 Wólkę Panieńską przejęto do rosyjskich dóbr rządowych. Wkrótce potem sprzedano ją w ręce prywatne. W 1883 r. właścicielem tutejszego folwarku wymieniany był Feliks Kwiatkowski, którego spadkobiercy w 1901 r. sprzedali Panieńskie Żydowi Aaronowi Pfefferowi z Zamościa. Z kolei w 1913 r. od Bajracha Pfeffera folwark (wraz z dobrami Mocówka) został zakupiony przez braci Salomona i Eliasza Epsztajnów oraz Sanela Garfinkiela, bogatych kupców zamojskich. Do nich należał jeszcze w 1928-30 r. [źródło]We wsi stoi figura postawiona przez mieszkańców Wólki Panieńskiej w 1905 roku. Została wzniesiona jako dziękczynna, upamiętniająca ukaz o tolerancji religijnej wydany przez cara Mikołaja II. [źródło]


Adnotacja:
 • kapliczka świętego Jana Nepomucena;
 • lokalizacja: Wólka Panieńska, gmina Zamość, powiat zamojski, województwo lubelskie;
 • data wykonania fotografii: 19.10.2017 r.