Zambrów

Przeglądając strony interentowe na temat zabytków Zambrowa, natknęłam się na informację, że w północno-wschodnim narożniku cmentarza kościelnego znajduje się kapliczka świętego Jana Nepomucena  Zła interpretacja zapisu dotyczącego "cmentarza kościelnego" spowodowała, że zwiedziłam teren przykościelny i cmentarz parafialny nie znajdując kapliczki.


Wielokrotne pytanie ludzi na cmentarzu nie dało pożądanych rezultatów. Dopiero sympatyczny rowerzysta wskazał miejsce usytułowania kapliczki z rzeźbą świętego Jana Nepomucena przy trakcie do kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej.Według jego relacji święty Jan Nepomucen z Zambrowa miał prawdziwie męczeński żywot. Pierwotnie rezydował w kapliczce umiejscowionej przy moście nad rzeką Jabłonką, ale "najpierw zaborcy, a następnie komuniści wrzucali rzeźbę do rzeki i niszczyli kapliczkę". 


W "Zbiorach Waldemara Skawskiego" znalazłam starą fotografię kapliczki z podpisem "Zdjęcie przy figurze św. Jana Nepomucena, fot. Zajdenszta, lata 30". [źródło, str. 6]


Przy okazji dziękuję sympatycznemu mieszkańcowi Zambrowa za wskazanie lokalizacji kapliczki i opowieść na temat historii rzeźby świetego Jana Nepomucena. Gdyby nie on, dalej szukałabym w niewłaściwym miejscu.PS. Dotarłam do źródła błędu dotyczącego lokalizacji kapliczki. W opracowaniu Anny Wiśniewskiej pt. "Zambrów wczoraj i dziś" z 1998 roku wśród zabytków Zambrowa wymieniona jest (...) Kapliczka w północno - wschodnim narożniku cmentarza przykościelnego, pierwotnie usytuowana przy moście nad rzeką Jabłonką. Zbudowana w połowie XIX w. na planie półkola, z prostokątną wnęką od frontu, w której znajduje się rzeźba ludowa Jana Nepomucena z przełomu XIX i XX w. [źródło, str. 295 (6)]


O historii zambrowskiego kościoła i jego zabytkowym wnętrzu można przeczytać na stronie Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej.

Szukając kapliczki świętego Jana Nepomucena, trafiłam na katolicki cmentarz grzebalny, który (...) został założony w 1795 roku, przez księdza Marcina Krajewskiego, miejscowego proboszcza. Powstał w odległości około 600 m od kościoła, na obszarach należących do parafii. [źródło]


Najważniejszym z elementów zambrowskiego parafialnego cmentarza grzebalnego jest kaplica grobowa księdza Marcina Krajewskiego, która stanowi najstarszy wolno stojący zabytek architektoniczny w Zambrowie. Jest to drewniana konstrukcja na planie kwadratu, zrębowa, szalowana i podpiwniczona. Dach czterospadowy, gontowy, zwieńczony jest obeliskową sterczyną pobitą blachą. W latach 70. XX wieku do budowli dodano murowane schodki i zadaszenie nad wejściem. Nad drzwiami kaplicy widnieje napis, informujący o fundatorze budowli oraz o restauracji kaplicy w 1866 roku. Poniżej znajduje się wiersz:
Tu leżą kości waszych ojców, matek
żon, mężów, krewnych tudzież innych dziatek
Mówcie im tu wieczne odpoczywanie
Skarbiąc takoweż sobie pozdrowienie
Tutaj są martwe waszej krwi popioły
Tu spoczywają wasze przyjacioły
Czcijcież te składy jako drogie dary
Pomnąc, że tu nas wniosą także mary.


Dolną część napisu stanowi epitafium Franciszki Chęcińskiej. [źródło]


Drugą budowlą, znajdującą się na zambrowskim cmentarzu parafialnym, jest neoromańska kaplica grobowa rodziny Woyczyńskich (dziedziców majątku Poryte-Jabłoń). Wybudował ją na grobie małżonki Piotr Woyczyński ok. 1870 roku, prawdopodobnie według projektu Bolesława Muklanowicza, który projektował również kościół Trójcy Przenajświętszej. Jest to murowana i otynkowana budowla na planie wydłużonego prostokąta. Nad wejściem, ponad tynkową półkolistą arkadą znajduje się biforium, a w szczycie zachodnim – przezrocze na sygnaturkę. [źródło]Adnotacja:
 • kapliczka świętego Jana Nepomucena; 
 • lokalizacja: Zambrów, ogrodzenie przy chodniku prowadzącym z prawej strony do kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej (od ulicy Tadeusza Kościuszki, na wysokości ul. Poświątne), powiat zambrowski, województwo podlaskie; 
 • data wykonania fotografii: 12.05.2021 r.

Konopczyn

Trudno wyobrazić sobie bardziej odpowiednie miejsce dla starej kapliczki.Drewniana kłodowa kapliczka z figurką Jana N. usytuowana na zachód od wsi, niedaleko strumienia. Piękna stara ludowa figura [...] Kapliczka ma czterospadowy daszek zdobiony kutym krzyżem na półksiężycu...[źródło, wyraźna fotografia rzeźby]
Wnuk właściciela gospodarstwa, na terenie którego stoi kapliczka, opowiadał o tym, że jego dziadek po wojnie wyremontował kapliczkę.


Według relacji przesympatycznego młodego człowieka w lewym ręku święty Jan Nepomucen trzyma kropidło.


Adnotacja:
 • kapliczka świętego Jana Nepomucena; 
 • lokalizacja: Konopczyn, gmina Mońki, powiat moniecki, województwo podlaskie; 
 • data wykonania fotografii: 15.05.2021 r.

Sokółka

Do Sokółki pojechałam, wiedząc, że mogę tam nie znaleźć żadnej rzeźby świętego Jana Nepomucena. 


Fotografia powyżej przedstawia Sokólski Ośrodek Kultury i jest związana z tekstem ze strony nepomuki.pl.

Drewniana figurka Jana N. autorstwa Piotra Szałkowskiego z Sokółki, prezentowana w styczniu i lutym 2012 roku na wystawie w galerii "Za Lirą" przygotowanej przez Sokólski Ośrodek Kultury. Nie jest nam znana aktualna lokalizacja obiektu, symbolicznie przypisana zostaje do Sokółki, miejsca zamieszkania twórcy... [źródło, fotografia Nepomuka nr 1]

Filia Biblioteczna Nr 1 Biblioteki Publicznej w Sokółce (...) w lutym 2017 roku zapraszała na ekspozycję rzeźb Piotra Szałkowskiego pt. "Moje hobby”. [źródło, fotografie Nepomuków nr 1 i nr 2] 

Za najważniejsze tematy w swojej twórczości Piotr Szałkowski uważał przedstawienia Chrystusa Frasobliwego, Piety i Madonny z Dzieciątkiem. Chętnie rzeźbił też apostołów i świętych patronów - Jana Nepomucena i Alberta. [źródło, fotografia Nepomuka nr 3]

Niestety, artysta już nie żyje. Nie widziałm w Sokółce też jego prac, o których poziomie świadczy chociażby Nagroda im. Oskara Kolberga, którą Piotr Szałkowski otrzymał w 2008 roku. [źródło] Miałam za to okazję podziwiać jego rzeźby świętego Jana Nepomucena w  Jastrzębnej i Choroszczy.

Zamiast pracowni rzeźbiarza w Sokółce zobaczyłam:
prawosławną cerkiew pod wezwaniem świętego Aleksandra Newskiego,


- kolegiatę pw. świętego Antoniego Padewskiego i Sanktuarium Cudu Eucharystycznego,


- stare, drewniane domy, np. plebanię;


- Muzeum Ziemi Sokólskiej między innymi z ekspozycją dotyczącą Tatarów.


Adnotacja:
 • informacja o artyście ludowym rzeźbiącym m. in. figurki świętego Jana Nepomucena; 
 • lokalizacja: Sokółka, powiat sokólski, województwo podlaskie; 
 • data wykonania fotografii: 25.09.2020 r.

Jatwieź Duża

W kwartalniku Białostocczyzna 1/37/1995 ukazało się zdjęcie przedstawiające kapliczkę słupową z ludową rzeźbą świętego Jana Nepomucena w miejscowości Jatwieź Mała. [źródło, strona 100]Drewniana kapliczka słupowa z polichromowaną figurką Jana N., zwieńczona zdobnym kutym krzyżem. Kapliczka upamiętnia śmierć zabitego przez Kozaków powstańca styczniowego Jana Andraki. W miejscu kaźni syn Jana Antoni wzniósł kapliczkę. Pierwotnie stała ona w otoczeniu brzóz. W 2006 roku została przeniesiona na drugą stronę drogi, przed nowy dom... [źródło]
W "Katalogu miejsc pamięci Powstania Styczniowego w województwie podlaskim" opisana jest historia powstania kapliczki.
177. Jatwieź Duża (fot. nr 296) – na posesji nr 2 należącej do Państwa Andraków kapliczka słupowa. Drewniana, zakończona przepięknym, kutym krzyżem, w niszy figurka św. Jana Nepomucena. Z informacji Krystyny Andrak: kapliczka upamiętnia śmierć powstańca 1863-1864, przodka rodziny – Jana Andraka. Został on zabity przez Kozaków, w miejscu kaźni syn Antoni wzniósł kapliczkę ku pamięci ojca. Stała ona vis-a-vis posesji Państwa Andraków, w otoczeniu brzóz, przy niej miały miejsce liczne spotkania religijne i patriotyczne. W 2006 r. została przeniesiona w obecne miejsce – przed dom, do ogrodu. [źródło, fotografia kapliczki]

Adnotacja:
 • kapliczka świętego Jana Nepomucena; 
 • lokalizacja: Jatwieź Duża 2, gmina Suchowola, powiat sokólski, województwo podlaskie; 
 • data wykonania fotografii: 26.09.2020 r.